Sambutan Kepala Desa

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dan salam sejahtera bagi kita semua

Kepada masyarakat Desa Banjaranyar sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya tiada kata – kata yang patut untuk kita ucapkan terlebih dahulu melainkan puji syukur yang sedalam – dalamnya, atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga pembuatan website Desa Banjaranyar dapat terlaksana dengan baik.

Kami sebagai Kepala Desa Banjaranyar di sini tentu merasa berbahagia dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, utamanya dari Perangkat Desa Banjaranyar yang telah berpartisipasi dalam pembuatan website ini dan semoga bermanfaat. Tentu saja sebagai Kepala Desa Banjaranyar, kami mengajak kepada masyarakat Desa Banjaranyar untuk ikut pula berpartisipasi menyumbangkan ide, kreasi dan informasinya agar dapatnya website ini menarik minat pembaca dan menunjang kami untuk memperkenalkan potensi – potensi yang ada di desa kita kepada daerah lain.

Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat, kami sampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya, semoga kerjasama kita semua membuahkan hasil yang lebih baik.

Demikian, sambutan yang perlu saya sampaikan. Kami selaku Kepala Desa Banjaranyar berterima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Desa Banjaranyar

 

 

H. Kadim Eppendi